Area Office

Area Dhangadhi

Address: Kailali Phone No.: 091-523659 Email: area.dhangadhi@swbbl.com.np
Bauniya
Dhangadi
Hasuliya
Jogbuda
Krishnapur
Mangalsen
Pahalmanpur
Sanfebagar
Silgadhi Dipayal
Suda
Tikapur